Informace

o kurzech PSD

GDPR s námi

zvládnete sami

naleznete ZDE

Aktuální informace

naleznete i na

našem TV kanále
PND TV

Platné znění:

 Nový občanský zákoník (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Zákon o obchodních korporacích (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Zákon o mezinárodním právu soukromém (441 kB, Adobe Acrobat dokument)

Důvodové zprávy:

 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) (2.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Důvodová zpráva k ZOK (520.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Důvodová zpráva k ZMPS (237.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

 

Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/