Vážení zájemci o demoverzi Domovní internetové nástěnky (DIN).
Po zadání všech vstupních údajů vám bude v průběhu 3-5 dnů vygenerován unikátní přístup do vaší vlastní demoverze DIN.
O jejím zprovoznění budete informování na e-mail uvedený v registračních údajích,
který bude obsahovat přihlašovací jméno a heslo pro vyzkoušení editace, úprav a vkládání potřebných textů.
Demoverze je časově ohraničena 30 dny od prvního přihlášení.
Po této době bude přístup ukončen a budete požádáni o úhradu plné verze DIN s tím,
že všechny dosud provedené zápisy, vložené soubory a fotografie, budou ponechány.
Po provedení úhrady bude DIN upraven dle vašich požadavků a dle vámi zadaných podkladů.